Total: 0,00SEK

Antal artiklar: 0

   

   

 

     
Köp- och leveransvillkor   


 

  


 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
 

 

       
            Företagshistorik          
Emil Nylund grundade företaget 1906 med tillverkning av
orglar och klaviaturer. Företaget var då lokaliserat vid
Vretgränd i Uppsala. Verksamheten tog fart och snart stod
Uppsala-tillverkade pianon klara med namnet
Emil Nylund
   
      Pianokatalogen från 1920:talet    
  Företaget växte och snart blev lokalerna på Vretgränd för små. 1927 flyttade man därför in i den nya fabriksbyggnaden på
Alsikegatan varifrån verksamheten fortfarande bedrivs. Det blev nu dags för sonen Martin Nylund att ta över företaget,
som drev det vidare med stor framgång. Produktionen ökade och företaget fick nyanställa och bygga ut.
   
     
  Då tillverkades 7 olika modeller Fabriken på alsikegatan Martin Nylund    
  1960:talet blev det årtionde då produktionen var som störst c:a 1000 pianon om året.
Pianofabriken Löfbergs i Stockholm köptes upp och införlivades i verksamheten.
   
     
  Personalen efter utbyggnad av fabriken i slutet av 1950:talet Pianoutställningen i Stockholmsbutiken 1961 Tillverkning på 60- talet    
           
 

 

På 1970:talet blev det tuffare tider med ökande arbetskostnader
samt konkurrens från lågprisländer. Det blev sonen Bo Nylund som fick möta utmaningen.
Företaget var nu alltså inne på tredje generationens pianobyggare. Bo Nylund fick i och
med de kärvare tiderna sätta igång med ett stort omstruktureringsarbete. Företaget överlevde
de svåra åren och Bo Nylund fortsatte att driva verksamheten framåt med många nya projekt.
                          
                                                Bo Nylund    
     
  Här arbetar han på en prototyp avsedd för
den Amerikanska marknaden
  Bo Nylund fortsatte att driva företaget fram till sin död 1995    
         
    Nylund & Son drivs vidare idag av Göran Lundahl
(kollega till Bo Nylund sedan 1991) och
Bo Nylunds familj representerad av Monica Nylund
     
           
    se vidare Nylund & Son idag